QMS Akademy

Čitanje tehničkih crteža

Čitanje tehničkih crteža

Proces tumačenja radioničkog crteža kod koga je potrebno razmatranje oblika i mjera nacrtanog mašinskog dijela zove se čitanje crteža. Pomoću pravouglih projekcija najprije se shvati jasna slika o obliku predmeta, a zatim na osnovu datih kotnih vrijednosti ustanove se mjere. Nakon toga se utvrđuje koje su vrijednosti ili oblici tolerisani te analizira kvalitet obrađenih površina. Sadržaj kursa:…

Osnovi mjerenja

Osnovi mjerenja

Nauka o mjerenju ili metrologija je specijalizirani dio pojedinih prirodnih i tehničkih nauka koji se bavi metodama mjerenja fizikalnih veličina, razvojem i izradom mjernih uređaja, reprodukcijom i pohranjivanjem mjernih jedinica, te svim ostalim aktivnostima koje omogućavaju mjerenje i usavršavanje mjernih postupaka. Mjerenje predstavlja skup aktivnosti čiji je cilj dobivanje vrijednosti mjerne veličine (fizičke veličine). Industrijska proizvodnja zahtijeva česta i različita…

MSA – Analiza mjernih sistema

MSA – Analiza mjernih sistema

MSA analiza se bavi proračunom greške mjerenja koja nastaje kombinacijom greške mjerila i greške mjerioca. Postoji više metoda proračuna greške, a smatra se prihvatljivim ukoliko je kombinovana greška manja od 10%. Ukoliko je greška veća poduzimaju se korektivni koraci. Primjenjuje se za atributivne i varijabilne karakteristike. Za obradu podataka i proračun greške koriste se brojni…

SPC – Statistička kontrola procesa

SPC – Statistička kontrola procesa

Statistička kontrola procesa (SPC – Statistical process control) je metoda kontrole kvaliteta koja koristi statističke metode da nadgleda i kontroliše proces. Tradicionalne metode kontrole kvalitete ovise o pronalaženju grešaka nakon što je proizvod izrađen. To znači da čitav proizvod moramo baciti, ili potrošiti dodatni rad i vrijeme za popravak proizvoda sa greškom. SPC nam omogućava…

Go Top