MSA – Analiza mjernih sistema

MSA analiza se bavi proračunom greške mjerenja koja nastaje kombinacijom greške mjerila i greške mjerioca. Postoji više metoda proračuna greške, a smatra se prihvatljivim ukoliko je kombinovana greška manja od 10%. Ukoliko je greška veća poduzimaju se korektivni koraci.

Primjenjuje se za atributivne i varijabilne karakteristike.

Za obradu podataka i proračun greške koriste se brojni programski paketi poput MiniTAB-a i Q-DAS-a.

Sadržaj kursa:

  • Uvod
  • Izrazi i definicje
  • Analiza mjernih sistema za atribute
  • Linearnost i otklon
  • Analiza mjernih sistema za individualne vrijednosti
  • MSA TYPE 1,2,3
  • Tok aktivnosti analize

 

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na info@qms.ba ili na telefon +387 61 015 605