Osnovi mjerenja

Nauka o mjerenju ili metrologija je specijalizirani dio pojedinih prirodnih i tehničkih nauka koji se bavi metodama mjerenja fizikalnih veličina, razvojem i izradom mjernih uređaja, reprodukcijom i pohranjivanjem mjernih jedinica, te svim ostalim aktivnostima koje omogućavaju mjerenje i usavršavanje mjernih postupaka.

Mjerenje predstavlja skup aktivnosti čiji je cilj dobivanje vrijednosti mjerne veličine (fizičke veličine). Industrijska proizvodnja zahtijeva česta i različita mjerenja . Nakon konstrukcije novog proizvoda vrši se ispitivanje karakteristika prototipnog rješenja. Praćenje toka proizvodnje i određivanje škarta određuje se korištenjem mjerenja uz korištenje namjenske namjenske konvencionalne ili specijalne mjrene opreme. Bez mjerenja se ne može zamisliti kontrola
kvaliteta proizvoda kao osnovnog uslova za njegovu prodaju i zadovoljenje potreba i želja kupca.

Kao i svaki odgovoran posao, tako i poslove mjerenja, mogu ispravno vršiti lica teorijski i praktično kvalificirana za takve poslove. Mjerenja mogu biti vrlo jednostavna i rutinska. Za takva mjerenja nije
potrebna posebna obuka. Međutim, za složena mjerenja sa sofisticiranom opremom vršioci moraju proći obuku i dobro poznavati metode i principe mjerenja.

 

Sadržaj kursa:

 

  • Uvod
  • SI jedinice
  • Etaloni
  • Mjerenje fizičkih veličina
  • Ispitivanje, mjerenje i kontrola
  • Granična mjerila, kontrolnici, šabloni i kalibri
  • Pomično mjerilo
  • Mikrometar
  • Visinomjer
  • Komparatori

 

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na info@qms.ba ili telefon +387 61 015 605.