SPC – Statistička kontrola procesa

Statistička kontrola procesa (SPC – Statistical process control) je metoda kontrole kvaliteta koja koristi statističke metode da nadgleda i kontroliše proces.

Tradicionalne metode kontrole kvalitete ovise o pronalaženju grešaka nakon što je proizvod izrađen. To znači da čitav proizvod moramo baciti, ili potrošiti dodatni rad i vrijeme za popravak proizvoda sa greškom.

SPC nam omogućava da su sve komponente ISPRAVNE na završnoj operaciji, dajući konačnom proizvodu veću vjerovatnost da su dobri već pri prvom prolasku procesa (bez dorada). Ukoliko je greška otkrivena u ranijoj fazi procesa, tretira se NA IZVORU i nema potrebe za stvaranjem troškova na proizvodu koji će na kraju procesa biti loš.

Sadržaj kursa:

  • Uvod
  • Statističke metode
  • Kontrolne karte
  • Sposobnost procesa
  • Primjeri

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na inf@qms.ba ili na broj telefona +387 61 015 605.