QM Solutions d.o.o. nudi sljedeće usluge:

 

Posredništvo u poslovanju
Prodaja i zastupništvo mjerne opreme

Servisiranje mjerne opreme
Usluge mjerenja
Pravljnje mjernih protokola i programa za 3D CMM mjerne mašine
Servisiranje i kalibracija 3D CMM mjernih mašina
Kreiranje QM planova (Kako, čime i koliko mjeriti)
Konstrukcija i izrada specijalne mjerne opreme (čepovi, račne nestandardnih dimenzija i sl.)
Obuka za kreiranje QM planova
Obuka za mjerenje
Obuka za nadzor nad mjerilima
Obuka za mjerenje hrapavosti površine
Obuka za geometrijsko toleriranje i dimenzionisanje (GD&T)
Obuka i učešće u izradi FMEA (Failure Mode Effects Analysis)
Obuka i učešće u izradi PPAP-a (Production Part Approval Process)
Obuka i učešće u izradi MSA analize (Measurement System Analysis)
Obuka i učešće u izradi SPC-a (Statistical Process Control)
Obuka i učešće u izradi APQP (Advanced Product Quality Planning)
Obuka i učešće u izradi sistema kontrolnih karata
Obuka i učešće u ispitivanju stabilnosti procesa
Analiza i uklanjanje praznih hodova u procesima
Analiza potencijala za rad u autoindustriji

Obuka za vođenje projekata
Obuka za timski rad
Obuka i vođenje brainstorminga

Obuka za ISO 9001:2015 i konsulting
Obuka za ISO/TS 16949:2009 i konsulting

OHSAS 18001 – sigurnost na radu
ISO 14001 – životna sredina
ISO 27001 – bezbijednost informacija
ISO 22000 – bezbijednost hrane
ISO 31000 – menadžment rizika
CE znak – EU direktive (novi pristup)
ISO/IEC 17025 – Akreditiranje laboratorije
HACAP – Opasnost i kritične tačke
Konsulting za HALAL
Obuka za interne audite
Audit sistema ISO 9001 – interni
Audis sistema ISO/TS 16949 – interni
Audit procesa po VDA 6.3
Audit proizvoda
Audit projekta
Razvoj i praćenje dobavljača
Osiguranje zadovoljstva kupaca

Obuka za crtanje u 3D i 2D CAD programima (AutoCAD, CATIA, SolidWorks)
Crtanje 2D i 3D crteža
Obuka za mjerni program PC-DMIS (osnovna i napredna)
Obuka za rad u statističkom programu MiniTAB
FEM analiza (Finite element analysis)

7 alata kvaliteta
Isikawa dijagram
5 Why (5 Zašto)
8D – rješavanje problema
PKA – proaktivne i korektivne akcija
Strateško planiranje X – matrica
Poka-yoke – “Izbjegavanje greške”
Plan napretka – ciljevi kvaliteta

Kontinuirano poboljšanje i inovacije
Kaizen
5S
6 Sigma
Lean
SMED – upravljanje alatima
Upravljanje i arhiviranje dokumentacije