Gdje će metrologija biti za 5-10 godina

Metrologija je prešla dug put od od svog početka u doba faraona. Posebno je evoluirala u poseljednjih 25 godina sa napretkom lasera, 3D skenera i optičke tehnologije. Logično je zaključiti da će ova oblast nastaviti da se razvija – nove inovacije će poboljštati kontrolu kvaliteta, mjerenje, a nove tehnologije će promijeniti proizvodni proces.

Kontrola će se iz laboratorije prebaciti u proizvodnju. Glavni razlozi za ovu tranziciju bit će prenosivost opreme, jednostavnost i fleksibilnost. Mjrenje će se izvoditi bez ljudi, a proizvodni proces će se sam korigovati na osnovu podataka automatskog mjerenja.

Mjerenje unutar proizvodnog pogona

U vrijeme kada kontrola kvaliteta sve više ulazi u proizvodni pogon, jednostavnost i lahkoća upotrebe postat će jedan od glavnih uslova kako bi omogućili onima koji proizvode dijelove da ih i kontrolišu. Samim time kontrola će postati sastavni dio proizvodnog procesa. Mjerenje će se izvoditi u nekoliko navrata prilikom proizvodnje, tako da će dio biti izmjeren i nekoliko puta prije nego njegova proizvodnja bude gotova.

Jednostavnost i fleksibilnost

Sve više kontrolera će izvoditi mjerenje ditektrno u proizvodnom procesu. Zato će mjerna oprema da bude intuitivna, jednostavna za upotrebu i razumjevanje. Nivo znanja koji je neophodan za rukovanje opremom će biti znatno smanjen. Štaviše, postojat će period tranzicije gdje će kontrola biti i dalje u nadležnosti timova za kontrolu koji neće biti nužno upoznati sa automatizacijom i programiranjem robota i progresivno će napredovati ka timovima u proizvodnji koji nisu potpuno navikli na korištenje kontrolnih metoda. Metrologija će se oslanjati na fleksibilna rješenja u ovom periodu, koja će biti automatizirana i imat će mogućnost samo-kalibracije.

3D skeniranje

Metrološa rješenja 3D skeniranja će postepeno zamjenjivati dodirna rješenja zbog tri glavna razloga: brzina akvizicije podataka, gustoća analiziranih informacija i vrijeme koje je potrebno da se skenira cijeli dio.

Programska i hardverska integracija

U budućnosti, postojat će bolja sinergija između svake komponente sistema. Zaista, softver i hardver metrološkog sistema će biti zajedno razvijan od strane iste kompanije kako bi međusobno komunicirali, funkcionisali i pružili korisnicima maksimalne mogućnosti. Dakle, softver koji je kompatibilan sa svakim uređajem će omogućiti integraciju oboje. To će dati više mogućnosti i pružiti korisnicima mnoge prednosti posebno u pogledu jednostavnosti i lahkoće korištenja.

Automatizacija

U budućnosti, uloga čovjeka u procesu kontrole će biti zamijenjena automatiziranim sistemima mjerenja. Obzirom da programiranje može postati noćna mora timova za kontrolu kvaliteta, oni će preferirati da koriste fleksibilan i intuitivan softver integrisan sa hardverom. Na kraju, to može biti jednostavno kao manuelno kreiranje pokreta tako da robot može sam programirati svoju putanju.

Konačno, pametno mjerenje – kako je to navadeno u Industriji 4.0 će potpuno izmijenit proizvodni proces. Zasnovan na automatiziranim metrološkim sistemima proizvodni proces će moći sam sebe korigovati. Ovaj koncept je želja mnogih futurista.

Zamislite da mjerni sistem, nakon mjerenja, može uočiti nedostatke, locirati njihov izvor u proizvodnji i poslati ove informacije softveru za proizvodnju da bi greška bila ispravljena u toku procesa – i sve ovo bez ljudskog uplitanja.